פרויקט מידול קונסטרוקציה-סילואים

מידול מבני תעשייה בשטח 2,000 מ"ר

מידול מבני תעשייה בשטח 2,000 מ”ר הכוללים: 3 ריכוזי סילואים, גשרים עיליים מחברים, חדרי גריסה וטחינה.

המידול בתכנת רוויט, (CAD 3D ) נעשה על בסיס ענן נקודות שנוצר מסריקת המתחם במכשיר לייזר היקפי של חברת LEICA העולמית.  הסריקה לוותה עם מדידות מעבדה לזיהוי עובי דופן של כלל הקונסטרוקציה במתחם.

לאחר סריקה בלייזר ועיבוד הקבצים לידי מודל (ענן נקודות) תלת ממדי מושלם ומדויק, בוצע מידול ברוויט על ידי מהנדסי החברה של כל הקונסטרוקציה התומכת בסילואים כולל הפקת דוחות בסיס נתונים על כל עמוד ועמוד, לצורך תכנון ואחזקה שוטפת  של המתקנים.