עין גנים – מבנה לשימור מחמיר

מידול מבני תעשייה בשטח 20,000 מ"ר

מידול מבנה לשימור מחמיר למבנה הרוס בחלקו הגדול, כולל מידול קונסטרוקציות תמיכה שעוגנו לקירות ותקרות המבנה, וכן מיפוי מדויק של השלמות בטון בחלק מקירות המבנה שנוספו במהלך השנים לתחזוקתו, על מנת למנוע קריסה סופית של המבנה.

המידול כלל סריקה בלייזר תלת ממדי ברזולוציה הגבוהה ביותר, הקיימת בשוק היום, עם מרחקים קצרים בין עמדות הסריקה על מנת לקבל חפיפה גבוהה לחיזוק הקישוריות ורמות הדיוק שנדרשנו כאן, וכן לזיהוי אלמנטים מקוריים וטכניקות בנייה שהיו נהוגות אז (שנת 1900) וכן זיהוי שברים וסדקים חמורים בקירות ובתקרות המבנה כולל זיהוי חלקי קורות גג מקוריים ככל שניתן.

ענן הנקודות תורגם ישירות בתוכנת אוטוקאד להפקת תוכניות מדידיה מדויקות הן תוכניות פנים, תוכנית גגות, חזיתות וחתכים מרובים לצורך הבנת המבנה, ולצורך תכנון מחדש לשחזור מקורי ככל שניתן.