הפרויקטים שבצענו

עין גנים – מבנה לשימור מחמיר

מידול מבני תעשייה בשטח 20,000 מ”ר מידול מבנה לשימור מחמיר למבנה הרוס בחלקו הגדול, כולל מידול קונסטרוקציות תמיכה שעוגנו לקירות ותקרות המבנה, וכן מיפוי מדויק

קרא עוד »

AS MADE

AS MADE הכנת תוכניות מדידה למצב קיים פרויקט, הכנת תוכניות מדידה למצב קיים (בתום ביצוע שלד לבית פרטי)- תוכניות AS MADE במסגרת חילופים בתפקיד מפקח

קרא עוד »
תיעוד מבנה לשימור

נתיב המזלות, יפו

פרוייקט מבנה לשימור נתיב המזלות ביפו פרויקט מבנה לשימור, הכנת תיק תיעוד לדירה ברחוב נתיב המזלות ביפו- לקבלת היתר שיפוצים נרחבים בדירה. פרויקט מאתגר בסביבה

קרא עוד »